Metodologia

A BcnBabel seguim els nivells que proposa el Marc Comú Europeu de Referència que estructura la competència lingüística en sis nivells.
 
Cada nivell correspon aproximadament a 80 hores de classe.  
 
Entenem que cada alumne pot tenir el seu propi ritme i manera d'aprendre i per això els nostres cursos estan pensats per adaptar-se a les necessitats dels executius i de les empreses.
 
En cada un d'aquests nivells de llengua es tenen en compte les quatre competències bàsiques: llegir, escoltar, parlar i escriure, així com uns mínims coneixements culturals lligats a cada llengua, a més de l'augment progressiu de la fluïdesa i del lèxic per part de l'alumne.
 
Nivells del Marc Comú Europeu de Referència
 
• Nivell A1 (nivell inicial): l'alumne pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes, pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l'interlocutor l’ ajuda.
 
• Nivell A2 (nivell bàsic): pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge.
 
• Nivell B1 (nivell llindar): l'alumne pot desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
 
• Nivell B2 (nivell avançat): pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa, sense esforços per part de l'interlocutor.
 
• Nivell C1 (nivell funcional): l'alumne pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l'idioma, pot treballar en la llengua estrangera.
 
• Nivell C2 (nivell de domini): la seva correcció és similar a la d'un nadiu mitjà.
 

Subvencions. Estalviï fins a un 90%

BCN Babel,  entitat organitzadora de la Fundación Tripartita, s' encarrega de tramitar-les gratuïtament.

Leer +

Curs d'Oratòria i Dicció

Leer +

Rutes culturals

Leer +

Nivell C de català

Curs de 40 hores:

300€ + matrícula

Leer +
CONTACT'INS