Bonificacions

Aprofitar-les pot significar fins a un 90% de descompte

Els nostres cursos d'idiomes per a empreses, poden ser subvencionats o bonificats pel Fons Social Europeu a través de la Fundación Tripartita per a la Formació en l'Ocupació.
 
 
A BcnBabel ens encarreguem d'oferir a l'empresa la informació necessària així com de la tramitació i gestió de la documentació, de manera que el procés d'obtenció de les bonificacions sigui el més àgil i senzill possible.
 
1. COBERTURA DE LES BONIFICACIONS
Les bonificacions de la Fundación Tripartita per a la Formació en l'Ocupació cobreixen el 100% del cost del curs en el cas d'empreses de fins a nou empleats.
A la resta, la Fundación Tripartita cobrirà:
 
   - Plantilles de 10-49 treballadors:  90%
   - Plantilles de 50-249 treballadors: 80%
   - Plantilla de més de 250 empleats:  60%
 
2. COBRAMENT DE LA BONIFICACIÓ
En finalitzar el curs i després d'haver complert tots els requisits, la Fundación Tripartita emet un certificat que permet descomptar l'import bonificat, de les quotes que paga l'empresa a la Seguretat Social.
 
3. GESTIÓ
 BcnBabel farà totes les gestions davant la Fundación Tripartita. L'empresa haurà d'aportar simplement la documentació necessària.
 
4. INICI DEL CURS
La Fundación Tripartita estableix que cal comunicar l'inici del curs set dies hàbils abans del seu començament. Per tant, les classe es podran iniciar una setmana després que BcnBabel hagi donat d'alta el curs.
 
5. CÀLCUL DE LA BONIFICACIÓ
Per classes presencials, la Fundación Tripartita permet una bonificació màxima de:
 
- Nivell bàsic: 9 € per treballado/hora.
- Nivells superiors: 13 € per treballador/hora.
 
Per classes "en línia" la bonificació màxima permesa és de 5,5 euros per hora.
 
6. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• El conveni d'adhesió, segons el qual l'empresa autoritza BcnBabel a gestionar les bonificacions.
Matrícula d'empresa, amb les dades del client.
Justificant escrit conforme el representant legal dels treballadors ha estat informat. 
Matrícula de participant, amb les dades de cada alumne.
 
7. REQUERIMENTS
Els requeriments depenen de les característiques particulars de cada empresa, però els principals són:
 
Assistència: Els estudiants han d'assistir com a mínim al 75% de les classes i no es permet canviar el seu horari durant el curs.
 
Pagament previ: El curs ha d'estar completament pagat abans d'optar a la bonificació.
 
Enquestes i certificats: És obligatori emplenar les enquestes de la Fundación Tripartita i signar un rebut pel certificat del curs, un cop acabat.
 
Programa i fulls de control: El curs ha de seguir el programa establert al seu inici i els controls d'assistència han d'estar a la sala on s'imparteixen les classes. 
         
 

Subvencions. Estalviï fins a un 90%

BCN Babel,  entitat organitzadora de la Fundación Tripartita, s' encarrega de tramitar-les gratuïtament.

Leer +

Curs d'Oratòria i Dicció

Leer +

Rutes culturals

Leer +

Nivell C de català

Curs de 40 hores:

300€ + matrícula

Leer +
CONTACT'INS